NBVT - Feiten over CO2

In verschillende werkgroepen die vanuit de NBvT worden aangestuurd, wordt continue gezocht naar verbeteringen op diverse gebieden die met MVO te maken hebben. Hieronder worden enkele aandachtgebieden nader toegelicht.

Lees meer