NBVT - Feiten over CO2

In verschillende werkgroepen die vanuit de NBvT worden aangestuurd, wordt continue gezocht naar verbeteringen op diverse gebieden die met MVO te maken hebben. Hieronder worden enkele aandachtgebieden nader toegelicht.

http://www.youtube.com/watch?v=RBZxONaDbEA&feature=player_embedded

De grondstof
De bindende factor is natuurlijk de grondstof hout dat vanzelf groeit en daarbij C02 opslaat. Hout is eenvoudig is te bewerken zonder veel energie te gebruiken waarbij geen giftige bij-producten vrijkomen. Ook is hout eenvoudig te recyclen of kan hout gebruikt kan worden voor de productie van groene energie. In december 2009 is de campagne “bewust met hout” opgestart om het gebruik van hout uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen extra te stimuleren en het marktaandeel hiervan zo snel mogelijk te vergroten. Zie voor meer informatie www.bewustmethout.nl.

Logistiek
Zo zijn bijvoorbeeld logistieke stromingen bekekenen met als resultaat dat steeds meer kozijnen en deuren afgelakt en beglaasd aangeleverd op de bouw waardoor er aanzienlijk minder logistieke bewegingen nodig zijn om het kozijn en de deur compleet op te leveren. Dit geld overigens ook voor de daken, en houten binnenspouwbladen die compleet in prefab elementen worden aangeleverd op de bouwplaats.

Producten en milieu
Door bewust naar producten en milieu te kijken is de timmerindustrie jaren geleden al overgestapt op uitsluitend watergedragen coatings voor haar producten.  Dit heeft de milieudruk van houten producten nog verder naar beneden gebracht.

Werkomstandigheden
Steeds meer wordt er prefab aangeleverd naar de bouw. Waar vroeger een bouwvakker buiten in alle weersomstandigheden moest werken, worden nu veel producten voorbereid in de fabriek en als elementen aangeleverd op de bouw. Dit komt niet alleen de werkomstandigheden van de uitvoerende  ten goede maar versneld ook de bouwtijd en reduceert de kans op faalkosten aanzienlijk.

Veiligheid
Veiligheid geldt niet alleen voor veiligheid van werknemers in de fabriek of op de bouwplaats maar ook voor veiligheid van bewoners en gebruikers van panden. Veiligheid zit in veel zaken waar een gebruiker vaak niet bij stilstaat. Wat is bijvoorbeeld de maximale spijlafstand van trap-balustrade en hoe is de verankering met de muur uitgevoerd? Ook de brandveiligheid is een belangrijk onderdeel voor de totale veiligheid van een gebouw.  Door de leden van de NBvT wordt continue gezocht naar verbetering van producten met betrekking tot veiligheid en zichtbaar maken van risicoklassen daarbij.

Denk bijvoorbeeld eens aan de emissie van giftige gassen die nummer 1 doodsoorzaak zijn bij brand. De NBvT voert collectief onderzoek uit naar brandveiligheid. Zo worden alle prefab dakelementen, die door leden van de NBvT worden gemaakt, voorzien van minerale wol dat zeer gunstige brandeigenschappen heeft ten opzicht van isolatiemateriaal op olie-basis gemaakt. Ook onderzoeken met betrekking tot deuren en kozijnen en de brandveiligheid worden collectief uitgevoerd door de NBvT.