• Home
  • Nieuws
  • Houten kozijnen helpen bij het behalen van de MilieuPrestaties voor gebouwen

Houten kozijnen helpen bij het behalen van de MilieuPrestaties voor gebouwen

“Hout is het milieuvriendelijkste materiaal voor kozijnen. Het toepassen van hout in gebouwen heeft dan ook een sterk positief effect op de berekening van de MilieuPrestaties voor gebouwen (MPG) die vanaf 1 januari verplicht is bij het aanvragen van een bouwvergunning voor alle nieuwbouwwoningen en gebouwen. De uitkomst van het rapport op gesteld door Nieman Raadgevende Ingenieurs geeft aan dat De Mors bv een belangrijke bijdrage levert bij het behalen van de MPG van uw gebouw. Alle nieuwbouwwoningen en andere gebouwen dienen voortaan te voldoen aan een maximale grenswaarde van de MilieuPrestatie berekening Gebouwen (MPG). Dit is een aanvulling op de bestaande minimumeisen voor energiezuinigheid, zoals die staan vermeld in het Bouwbesluit. Het vaststellen van deze grenswaarden stimuleert de bouw in het toepassen van duurzame en milieuvriendelijke materialen.

Houten kozijnen halen optimale MPG-score

Bij het berekenen van de MPG worden alle manieren waarop het milieu wordt belast samengevoegd tot één waarde. Deze zogenaamde schaduwkosten zijn de kosten die worden gemaakt om de schade aan het milieu, door materiaalgebruik, ongedaan te maken. Alle kosten over de volledige levensduur; van de winning van de grondstof tot productie en recycling, worden opgeteld en gedeeld door de levensduur en de oppervlakte van het gebouw. Het aanscherpen van deze grenswaarde stimuleert een verdere optimalisatie van de duurzaamheidsprestaties.

Hout heeft laagste milieubelasting

De grenswaarde voor het Bouwbesluit is gesteld op maximaal € 1,- per m². Om een gebouw te laten voldoen aan de MPG-eis is het belangrijk te kiezen voor materialen met een lage milieubelasting. Kozijnen van Europees naaldhout hebben een schaduwprijs van € 1,00 per m2 kozijn-oppervlak, terwijl het alternatief een schaduwprijs heeft van maar liefst € 10,62 per m2. Deze cijfers laten zien dat hout een factor 10 milieuvriendelijke is dan een alternatief kozijn, door het toepassen van hout, wordt de milieubelasting van uw gebouw sterk verlaagt.

De Mors levert positieve bijdrage bij vergunningaanvraag

De cijfers uit het rapport laten zien dat houten kozijnen en geveldelen, zoals De Mors bv die levert, een optimale MPG-score behalen en daarmee een positieve bijdrage leveren bij uw vergunningaanvraag, maar eveneens in de visie op duurzaam en milieuvriendelijk bouwen.

KOMO-gecertificeerd

FSC houten kozijnen van De Mors worden af fabriek al voorzien van beglazing en van een duurzaam aflaksysteem. Het geleverde kozijn is KOMO-gecertificeerd inclusief HOUT100% zekerheid.